17 juni 2019

Erik With.

Allmänt

 
Erik var en man som gillade Göteborgs hamn.Ända sen jag träffar honom på några utställningar
där på 70,talet så visar han mig runt bland hamnsjåarna.Det fanns äldre bus på den tiden genom
gossar i blåställ och grova västar. De drog fan inte kniv vid minsta kiv..utan uppträdde med en
annan hållning mot folket.Men okey..det är en annan glömd historia i vårt land -