31 oktober 2010

Prins Eugen

Konstnärer

Prins Eugen föddes den 1 augusti 1865 som fjärde och yngste son till hertigparet av Östergötland, sedermera kung Oscar II och drottning Sophia. Eugen visade tidigt konstnärliga anlag och han fick under uppväxten undervisning i teckning och måleri av olika konstnärer.


1885-86 bedrev Eugen studier vid Uppsala universitet och var samtidigt elev hos målaren Wilhelm von Gegerfelt. Det var nu som han fattade beslutet att bli konstnär. Föräldrarna - särskilt fadern - ställde sig till en början tveksamma; måleriet som förströelse var en sak, som huvudsysselsättning för en arvprins en helt annan. Slutligen gav föräldrarna sitt samtycke och mellan 1887 och 1889 vistades Eugen i Paris för högre konstnärliga studier.

1889 blev prinsen invald som förste hedersledamot i Konstakademien i Stockholm och kom året därpå att representera Akademien i Statens inköpsnämnd för konst.
Dessa utnämningar kom att utgöra startpunkten för ett livslångt konstpolitiskt engagemang.

Även om prins Eugen hade fått utbilda sig till konstnär var han tvungen att som kunglig person utföra sin del av representationsplikterna såväl i Sverige som i Norge - han var ju också norsk prins fram till 1905 då unionen mellan Sverige och Norge upplöstes.


Under 1890-talet var det främst på sommar-halvåret som Eugen på allvar kunde ägna sig åt sitt måleri. Det var under detta decennium som han fick sitt konstnärliga genombrott och som hans lyriskt romantiska måleri kom att spela en roll för utvecklingen av det svenska landskapsmåleriet.
Sommaren 1891 då han bodde på egendomen Balingsta nära Huddinge målades Våren under vistelsen på godset Fjällskäfte nära Katrineholm 1892 målades Skogen, samt Det gamla slottet och En sista solglimt året därpå då han hyrt in sig på Sundbyholms kungsgård inte långt från Eskilstuna

Samma år besökte han för första gången Tyresö söder om Stockholm och mellan 1894 och 1909 blev villan Lilla Tyresö på Tyresö slotts ägor hans sommarbostad. Han inspirerades av den omväxlande naturen och här fördjupades och utvecklades hans landskapsmåleri. Målningar som Molnet, Glimmande fönster, Sommarnatt, Det stilla vattnet, Det klarnar efter regn och Nattmoln är alla tillkomna på Tyresö.

Prins Eugen    Det gamla slottet