30 oktober 2011

Diktaren

Allmänt

Harry Ericson     teckning

 

 


 

I livets villervalla
vi gå på skilda håll.
Vi mötas och vi spela
vår roll -

Vi dölja våra tankar,
vi dölja våra sår
och vårt hjärta som bankar
och slår -

Vi haka våra skyltar
var morgon på vår grind
och prata om väder
och vind -

I livets villervalla
så nära vi gå -
men så fjärran från varandra
ändå.


 

29 oktober 2011

Den nya sakligheten.

Musiker

I boken framtiden som gavs ut i somras skriver journalisten Maria Nilsson att den både höjts till skyarna och som det numera kallas sågats som en dålig bok.Men det genomgående temat i boken är i den "stora omsvängningen i synen på internet"som människans frälsning. Nilsson började läsa bloggar 2007 och där hon följer vissa som mest intresserade henne. Hon vistades på piratforum bland annat och såg härmed hur rörelsen följde mallen,framtidstron och vad hon kallar teknikdeterminism-och att de egna åsikterna var de enda giltiga.
Lavinen växte med den här sortens upplysningar på nätet och alltfler tycks anpassa sig till den? Så denna
piratrörelse ville med nätet som som vapen kasta om maktförhållanden - vilket kan vara sympatiskt.
Med detta tror bland annat Maria Nilsson att nysakligheten angående internet är kommen och att världen
kommer fastställas på nytt så som alltid sker när vi söker nya vägar.