30 april 2012

Dikt

KonstnärerHardy Strid    Spårljus

Här ligger minnen
förankrade i sin tystnad-

de samlade en gång röster
Röster och rop

på att ingen förstod,
ej ville förstå -
i sitt vankelmod.

Men orden i dikten
gav till slut uppmärksamhet?

Utan att vara övertalad så
fanns där stöd för minnen
av denne målare i herr Strid.

Där i sitt djup -
Där i sitt skapande
gav han oss alltid svaren.
I en försvinnande tid.