28 februari 2015

C,Kylberg f,1878--1952

Allmänt

Målare,tecknare,UTB.Valand Gbg-I sina tidiga Västkustmotiv visar Kylberg sin
starka färgkänsla,som senare kom att bli hans varumärke i Svenskt måleri under
1900,talet.I de mer kända bilderna har koloriten en djup och het klang.Men ändå
så begränsad i nåra få ackord - en mästare.Verklighetsintrycket har omvandlats
o formerna är upplösta så att de stora helheterna kan träda fram.......Men allra
mest framträder Kylbergs "visionära symboliska måleri".det religiösa draget är
tydligt i hans allra sista skapelser framåt ett 50,tal.

28 februari 2015

Dikt

Allmänt

Ännu,om än så sent
har samtiden inte
hunnit bli ett skällsord-
 
För alla nebulosabarn
för alla med svåra livsöden,
I en outforskad...värld.
 
Bakom våra mörka
kalla horisonter....
bör vi aldrig bortse detta.
 
Ja,djävlar anamma
vi ska kämpa vidare,
Nu, I dag alle samma.

28 februari 2015

Fri kyrka-

Allmänt

Går ihop med det Fria arbete Diakonin ger - fastän den ej är lika bestjälad som för några årtionden sedan.Efter min tvååriga vistelse på Ersta hemmet utanför Stockholm,även kallat för Ersta Samarithem jobbade jag senare i Göteborg.Diakoni som är ett Grekiskt ord och lär betyda Tjänst med socialt ansvar gav mig under en del år intressanta möten där jag tror jag uträttade vad Biskjop Gertz önskade i församlingen?
 
För av de samtal vi hade i hans hem i Örgryte framgick hans frågor betydligt mer om min vegetariska mathållning där han uttryckte sig oförstående och illa några gånger,som även omöjliggör den bikt vi talat om ganska länge.nåt jag faktiskt efter dessa möten ansåg helt onödiga förresten.Man undrade var den "medmänskliga omsorgen fanns"i biskpens fall? Han,ledaren den högste profilen inom kyrkan missade detta så väsentliga.Helt ofattbart för mig?
 
Men diakonin som jag lämnar för konsten och mer frihet är ändå något vi måste ha i samhället,och jag hoppas att dess arbeten kan komma att uppskattas framåt i vår egen tid?Ty omsorgen som bygger på fenomenet Kristi Kärlek
löser kyrkans gärningar - kyrkans frivilliga krafter att "Hjälpa medmänniskor i svåra livsöden".Närvaron måste finnas.