31 januari 2015

Nära havet

Allmänt

CE Hagström.Målad 1958, Härliga färger i ett motljus

31 januari 2015

Förhoppningar 2

Allmänt

Byggmästarna har hjälpt mig som enskild individ några gånger,men var är det större greppet att byggherrarna kunde ta med i kalkylerna att vid varje nytt bygge de fått med vissa kostnader för att ge stöd åt konsten,och utsmyckningar som alla är förtjänta av på sikt? Var är den globala helhetssynen frågar jag mig?
 
Lika väl som det görs för brandsäkerhet - och sanitet, då behovet av konstnärlig utsmyckning är oerhört mycket större,detta erkänner politiker på lokal som Riksnivå hela tiden,men det händer ingenting alls?Tänk om vi kunde få ut dessa sömninga människor till de Katolska länderna där allmänna lokaler är fullsmetade med fin konst,och i alla dessa gamla kyrkor nästan till fulländning vid en jämförelse med vårt här hemma.En samverkan här skulle göra underverk mellan staten och byggmästarna till förmån för "folket o konstnärerna".
Vi var en grupp individer under 70,talet som försökte få mer credd för den fria konsten i Göteborg.Temat var alltså
Konsten åt Folket.Vi minns från tidigare år att en sån som A,Amelin gått ut med precis samma slogan - så många ville tro vi snott grejen från Amelin för så trist uppträder folk i allmänhet när de ej har fakta.
 
Tidningen Arbetet gjorde flera artiklar om det här och det gladda oss som var i farozonen.Försökte att även få Göte-borgsposten skriva om hur staten underminerat och ej brytt sig om"hjälpa oss framåt"men där var det nej direkt så vi fick med några lokala tidningar istället,alltid något positivt tänkte vi i gruppen.Skrivas kan att Lars Hjörne nu var bossen på GP och det var ju mycket sämre då Harry alltid försökte hjälpa ej etablerade killar/tjejer.
 
För jag anser med friskt minne att staten/regeringen/kunde gjort någonting av saken,och allt det här återstår även i en nutid som faktiskt in på 2000-talet blivit mycket sämre som jag nämnt här i spalten ganska länge.Vi måste ha råd att göra konsten till en allmän egendom även med små medel,jag tänker då först på att kunna utnyttja offentliga
byggnader,skolor,sjukhusens korridorer,samlingslokaler,och arbetslokaler som finns i tusental.