Vår tids kultursväng är mycket mycket splittrad.Det tycks mig finnas en rädsla för att ta sig ann fel saker,eller att kunna ta till sig en definition i den kulturella cirkusen som råder runt oss....Som när jag nyligen mötte en fotograf i staden - han menade att det är klart säkrast o bäst och tryggast att säga man är fotograf,än att man jobbar med fotot på ett mer konstnärligt plan.Alltså med "Fotot som ren konst"....
 
Även här går man på något sätt emot konsten som företeelse, som ett försök till skapande.Det är tyvärr så här det ser ut ungefär såna tankar fick jag tidigare i år på Moderna muséet där jag lyssnade på en debatt om svenskt fotografi.I övrigt var det positivt när man visade på behovet av att åtminstone försöka komma till klarhet och behovet av ren analys i ämnet.Temat för dagen var "Fotot som konstart"där de flesta fotokillarna ansåg sig utföra ett mer eller mindre konstnärligt jobb.Men ändå ville ingen av dem ta ställning genom att säga eller beskriva olika typer av fotografi som existerar i dagens samhälle...?Men den större delen i debatten handlade om innehållet i fotot.Så det var den gamla vanliga snacket men så förfärligt onödiga diskussioner om innehåll och själva formen.
Pianisten,kompositören,arrangören,slarvern,alkisen,den glade och jag vet ej vad han har kallats under den tid han fick leva där i Stockholm under sina 60 år?Men en sak jag fick fram i boken om honom var att han var nog den roligaste o modernaste recensenten i OJ vår gamla paradtidning./OrkesterJournalen alltså/
 
Jag minns när man köpte sina Vinylplattor hos Gunnar Hoffstens musik i Norrköping/jaa pappa till Louise/Och gick då mycket efter Lasse Werners spalt där han betygsatte utkomna skivor.Trist - Duger - Bra - Festlig - Topp som var högsta betyget.Detta var en nyhet där i slutet av 60,talet & gubbarna var försedda med en svart basker.
 
Men efter en sådär 10 år togs det där bort det är svårt och litet larvigt att sätta betyg på det sättet? Var och en ska lyssna och tycka själv om det blir köp eller inte.Detsamma gäller musikerna, man kan sällan jämföra exempelvis en kille som trumpetaren JanAllan med en herre som Clifford Brown - men man kan tycka olika om musikerna och hemfalla åt den musikern som man själv tycker har behagligaste tonen i sitt horn.......