31 juli 2016

De friska...2

Allmänt

Nya konstnärerna som under 1900-talet prövade sina vingar var killar som Nils von Dardel den första jag fick se där i Norrköping.Samt Eric Grate som egentligen var skulptör,och Halmstadsgrabbar som bröderna Erik o Axel Olsson o några till som gav sin själ till denna ism inom modernt måleri.Så surrealismen fungerar som en slags censur.
 
Om Freud hade jag läst att han hade visat att förnuftet(överjaget)fungerade som en slags censur..för det undermedvetna,så surrealismen var(och är)snarare ett förhållningssätt än en estetik menade han.Men med en brutal fantasi i tunna härliga färgsammansättningar ställda mot varandra.Ibland blir det jävulskt fult det erkännes.
 
Ni kan själv bedöma måleriets hållning till ett eget medvetande,ett eget sätt att se på tavlorna jag satt ut här?Jag kallade första gången jag tittade på den här konsten för "dekorationer"och lade till avancerade dekorationer,men det fick jag mycket skit för av diverse handlare,och annat löst o duktigt folk i Göteborg...

31 juli 2016

SE Johansson 1

Allmänt

Jag anser att vi måste vara seende när det gäller surrealismen.Ja jag menar på ett annat sätt än när vi betrakter den mer vanliga nationella konsten i vårt samhälle.Som vanligast syns på våra utställningar och andra offentliga ställen,och har sin grund i att söka "motivet som det är"för våra ögon o sinnen.
 
Det SE,Johansson riktar in sig på är annorlunda,då surrealismen ambitioner varit att "utforska det undermedvetna"& därmed fört in åskådaren,köparen i denna okända kontinent.Precis som diktaren Breton gjorde när han beskriver det surrealistiska manifestet.Med erövringar och en inre irrationell verklighet långt från drömmen,som står över våra sinnens förnuft - det är därför många människor tycker att denna konsten är svår att begripa,svår att fånga.

31 juli 2016

Populismen..

Allmänt

Dyker upp överallt..
Med hjälp av Högerkrafter-
och tacka faen för det.