30 november 2016

Vår egen Hilding 3

Allmänt

Senare kom en tid då målaren helt fastnade i vår svenska kust,i mitten av 1900 då hade han redan blivit en känd figur bland potentaterna i riket,och kom att åter ta upp porträtten vilket några år legat nere.Och även porträtten blir unika självbilder för stilen är ej särskilt lämpad för just avbildningar,men det höll aldrig Linnqvist med om sägs det?
 
Mycket till att detta togs upp var att i och med kändisskapet började folk ringa och ville beställa porträtten,en uppburen konstnärs heder är att "vilja göra människor nöjda"så då fick det bara bli så för hans del.Sedan kom en fin utnämning han blev professor vid den konstakademi han lämnat tidigare i förbannelser..revanch kallas ibland såna ställningstaganden o utnämningar gott folk.Men Linnqvists tavlor gick allra bäst på de auktioner som senare inträffade i våra större städer,som huvudstan,Göteborg,och lilla Malmö stad längst ned där.....
 
För här kunde folket pressa prisbilden rejält på vad en oljemålning annars kostade ute på marknaden.Här har jag själv haft nåra bra objekt på gång - men inte av Linnqvist förstås de ligger alldeles för högt.Jag nöjer med pengar kring 8,000 svenska - eller ibland uppåt 20,000 svenska mynt o då får man tag i små saker av Schiöler o andra.bra gossar,en del roar sig med att ragga upp vissa målningar på auktioner o sedan försöka avyttra dem med ett påslag