30 april 2017

P.Wolodarski 2

Allmänt

Är en av vänstermaffians figurer och jag vet att både han o kmpisen Rosenbergs ögnar igenom Tvitter varenda dag där presidenten erbjuder fritt tal,fria utläöggningar om vad han anser o tycker om USAs tidigare makt-Ikoner,där Obama,båda Clintons demagogerna o en rad annatvänsterfolk får komma till tals/skrift.Såvisst är det beklagligt att ej flera tittar in på Tvitter? Där kommer sanningarna fram..tror de själva jävla hycklare.
 
P.Wolodarski jämrar sig över i dagens tidning(DN)att nu Trump ägnar sig åt att gripa Papperslösa individer,som inte begått nåra brott.Och att presidentens 100 dagar varit följt av en rad dumheter och osanningar?I de tidningar jag läser finns inga sådana beskyllningar men som sagt,,jag vet vad de är ute efter annat än att skymfa Trump?För hela västvärlden nästan fick en kollaps när Trump vann valet något de ALDRIG hade trott utan manegen var krattad för skatan,lögnerskans,den kallhamrade fru Clinton i sitt röda svep dom ville ha henne som president,och då hade USA gått bakåt verkligen...vad har den kärringen åstadkommit i USAs regering de åtta år hon satt där?
Ett uttryck från andra världskriget,har faktiskt en fin affisch kvar med den store Tigern o texten.Nu har en av vänsterfolkets skribenter i G,Rosenberg skrivit en mängd dåligheter om den nye presidentens 100 dagar i Vita huset  och man kan mellan raderna läsa hans avsky..mot presidenten.Ack ack det var inte bra att en högerkraft kom till makten där borta.Det var nog det värsta som kunde hända efter ett angrepp från Nordkoreas diktator?
 
Denne Rosenberg rullar sig formligen i sina nedsättande accesser mot Trump,och på ett sätt kan jag förstå hans vrede men inte på det mer nyktra sättet.Men innan han spyr galla över presidenten som person,tycker jag han borde skriva om "vad det var som fick Trump till jobbet"? Inte ett ord om detta nu i hans långa utläggningar utan bara om hur falsk,hur ovettig,och lögnaktig presidenten är i hans ögon.Detta är ingenting annat än ett vida brett hat mot den nye presidenten,och DNs redaktör stämmer in i kören naturligtvis..De ville se kärringen Clinton där.
Men viljan finns kvar av de rester som lämnades kvar,än ska vi inte kasta in handduken tycker jag.Det tjocka svenska jaget har tagit sig förr...det är svårt att utplåna.Vi måste lära av läxan i detta kommande en gedigen o rättfram lärosats.Kanske var denna erfarenhet vad de trötta stadsråden behövde,en käftsmäll o ett uppvaknande?
 
Förutsättningar för en logisk o tuff förvandling växer kanske fram,vem vet de är ju bara människor.Något att lära av den gamle Indierna Mahatman Gandhi när han skrev ner:
När blicken möter
Undrets kors.där
Kungarnas konung dog.
 
Min vinning ter sig som
förlust - min stolthet
simpel utan fog..
När jag offrar vid
hans fot.
 
Gandhi förstod dess innebörd o sanning och
bland de strofer han skrev läste jag ofta denna.
Men i sanning var Gandhi en gudomlig människa,
Det är inte en sån figu´r som Reinfeldt..................