Ja så har jag funnit en B,Handell igen. En tecknare jag tidigt hade bra kontakt med i min
stad Norrköping.Handell tecknade för de tre tidningar som fanns hemma i staden,och han
hjälpte mig med dessa stadsbilder - som ledde till min första inkomst utan att betala skatt..