31 juli 2018

Taube & Hållö-

Allmänt

Det har skrivits mycket om Hållö fyr under åren,men mest för mitt sinne har Hållö alltid förbundits med poeten Ewert Taube,eller som vi säger "Taube i våra hjärtan".Och om man vidareutvecklar detta så är Balladen om Briggen Blue Bird lika omvittnad som detta tidigare var med själva fyren på ön.
 
Sedan har det skrivits mycket om alla öden på alla människoöden där ute,och tänk så många skeppsbrutna som räddats i land på just Hållö under alla år från mitten av 1800,talet.Där just Briggen får det mesta av detta utrymme in i vår egen tid.Det var Stranne den äldre en sannolik Viking som på julen 1872 tog sitt brännvin för att bjuda de skeppsbrutna på i en manöver att ge stöd för ett fortsatt liv efter händelsen/olyckan.Men fortfarande är det Taube som man tänker på när man läser,eller hör någonting om Hallö fyr i våra dagar.