Åren kring 1950 och framåt var Kylberg tillbaka i Göteborgs konstkretsar där han kom i kontakt med Arosenius och dennes bohemer med målare som Kruse och Henning.Dessa gossar försörjde sig nödtorftigt med att teckna och sälja alstren till hugade spekulanter. Själv går C,Kylberg en kort tid hos Wilhelmson på Valand och gör en del studieresor till Italien och Frankrike som ligger närmast fosterlandet.Bland andra målare tar han till sig William Turner som han tycker har "allt i sin konst"? Detta berättade han mycket om de korta turer han kom hem på besök.
 
Fram sen mot 1950,tal är det landskapen han målar,med ljusa intima studier man kan se på tavlor från den här perioden.Men,det är först senare när han ingick äktenskapet som när han blev försörjd,som han kunde måla på en slags heltid.Tänk att en sån som Carl Kylberg hade en sån dålig uppstart på sin bana som konstkille? Det har jag svårt att kunna se om vi tittar i dag på vad Kylberg åstadkommit i svenskt måleri/konst.
Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress