30 november 2018

Karin.

Allmänt

Liten Karin femton år
och med linblont hår-
över gatan går.
 
svärm av gymnasister svansar
och Karin vinkar åt dem..
när elva vindar dansar
 
Ensam o trist o trettiotre
var skolfröken.....
som gick alldeles breve.
 
Nu väntar Karin på våren.
redan straxt efter jul,
ja det där kommer me åren.
 
Nej,blyg är jag en min vän.
men rodnar lätt ändå,
inför unga blonda män.
 
Ja du går där späd och fin
i decembersolens låga sken-
Karin är så fin...och len.
 
Ture Nerman /va det han som hittade Garbo / ?
 

30 november 2018

Glömd dikt.

Allmänt

Av J.L.Runebergs dikter har jag ej haft så många,om ens någon.
men i dag ska jag lämna nåra i Er famn..håll till godo-
 
Allena var jag
jag kom allena-
förbi alla andra.
 
Min bana ledde
mig mot obekanta
men ändå välbekanta.
 
Och en dag försvinner
så fort från gryning till afton,
när andra bara jagar kring-
 
Den korta stunden
blev i övrigt väldigt bra,
om än med bitterhet.
 
Den ljuva stunden
som alla söker är
är ändå den allra bästa.
 
Allena är jag
vid mitt skrivbord-
och det är min förtröstan?
 
JL Runeberg 1940

30 november 2018

Historieskildrare.

Allmänt

Kan man kalla den numera kände Jens Liljestrand,även om han i sin senaste bok biografin över Vilhelm Moberg som jag nu håller på med, har kommit halvvägs i den här berättelsen.Där han tar upp Haibyaffären,
från våren 1951 -52.där Moberg fick nys om en hemlig utredning i bråket kring Haiby som han senare mötte
i regeringens lokaler i Stockholm, det här var händelser folket följde o med artiklar av Börje Heed i Aftonbladet blev det chockerande läsning för många svenskar.
 
JK blev även inblandade i historien och Moberg blev tyst som muren -  efter en tidigare historia efter Kejneaffären som tidningarna berättade om lika länge.Så trots Mobergs buffliga beteende var han mån om sitt rykte som en ärlig författare,och debattör han satt med överallt.Han ville vara en hederlig medborgare o
inte bli behandlad av media som en brottsling utan minsta ansvar.Men många skribenter jagade alltid nya scoop naturligtvis.För i botten fanns ju statens vidriga rättsövergrepp mot Haijby och det var där Moberg gick in och ville hjälpa denne och få fram sanningen på bordet.Jaa detta var en märklig historia.