30 april 2019

C,F,Hill

Allmänt

C,FHill denna tidiga svenska konstnär,som tyvärr endast numera kan ses på muséer och hos 
köpmän i konsthandeln.Utanför en smärre del av landskap från Skåne har han målat desto mera av Franska landskap vid sin studietid där.Ett romantiskt måleri -