16 april 2019

Grym verklighet..

Allmänt

grymt att verkligheten trycka
av de törnen alias samlar
i sin kala efterskörd
 
var väntad jordisk fröjd
vår dröm vår lycka,
 
allena stödd vid tålamodets krycka
jag i nattfull öken famlar.
 
i mitt spår den tunga kedjan skramlar
vars länkar döden blott kan sönderrycka-
 
de tröstar mig med himlens sånger
som tidigt hänt så många gånger.
 
milt alla mig berör,med sina swingar
straxt alla kedjor så silverlöst klingar.
 
J,Stagnelius 1819
Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress