8 april 2019

KRO 80 år.

Allmänt

Konstnärernas Riksförbund har åter fyllt år..de bildas 1937 vid ett sammanträde i konstärernas egen klubb och naturligtvis hände det i just Stockholm.Men det finns lokala KRO-klubbar i Göteborg, Malmö och några städer till efter alla år som redan förflutit.
 
Den ledande paragrafen vid tiden för mötet före kriget löd:
Riksorganisationens uppgift är att tillvarataga konstnärens
ideella,sociala,och allmänt ekonomiska intressen.Samt att
med heder företräda den svenska konstnärskåren.Vidare 
skall organisationen vårda yrkets ansvar - och värdighet.
Befrämja god solidaritet,inom kåren samt hävda konstnärens
uppgift i sitt skapande för samhället/ slut citat.
 
I dag 80 år senare kan jag undra över ord som ansvar ? Ord
som värdighet ? Ord som ekonomiska intressen ? Och varför
den ekonomiska köpkraften tilldelas vissa utsedda förmågor ?
Det har stormat länge i KROs interna stödpatrull - orsakerna
ha varit Besvikelser av att de ej följt den paragraf från 1937
i rätt många viktiga frågor,,mest kring utställningar och den
ekonomi som ändå lovades till de målare som visade sig ?
Sedan tillsattes Statens Konstråd som gjorde allt sämre -
Där KRO medlemmarna fick bättre förmåner än andra.
Detta gäller icke minst INKÖPEN av konst där bara KROs
betalande får hjälp med sin försäljning och utställningar.
Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress