17 april 2019

KRO,& KFA - 1

Allmänt

Ingen garanti för god konst,kunde jag läsa en blänkare nyligen i en dagstidning ?Så vad sedan gäller konstlexikon måste man se upp varnar inslaget.Jo det är skrivet/insänt av en kvinna vid namn Maria Hellstadius och jag tror jag känner till det namnet,hon är stationerad i Stockholm.
 
Hon menar vidare att en konstnär står upptagen i ett lexikon är ingen garanti för god konst,eller om han/hon nu gått diverse utbildningar med skolor man kan känna igen.Och sedan drar hon med KRO som en oraganisation som ej kunnat "sortera bort"det som ändå inte hör till KROs anhängare under alla år de funnits med utgångspungt i Stockholm där allt tydligen ska ske? Hon Hellstadius menar att hon senaste åren sett förfärande exempel och att namnen står med i KRO -och understruken sedan med den gamla termen att vissa erkända målare EJ är medlemmar.Med tanke på den här artikeln ska jag titta litet hur det ändå kan förhålla sig i dag året 2019.Jag vet bara att KRO numera nästan är en bortglömd organisation.Men att KFA lever alltjämnt.Om än icke i högtidlighet så ändå i välmåga och med många medlemmar -
Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress