Men allt förändras när en specifik utredning om allt misslyskande,alla konstiga turer,alla brister bland så många inblandade,lade sekretessen över allt som en våt handduk.Så många konstiga typer som var inblandade i ärendet som gjorde allt var sin tystnad,där de tog bort de vittnen som kunde haft med lösningen av dödsskjutningen att skaffa.Och släpar fram denne pundare i Krister Pettersson då dessa ansåg att en syndare måste tas fram.Han frigavs av HD direkt.
 
Holmérs dubbelspel det året han fick sitta ensam på tronen i skydd av regeringen.Där justitieminsister Wickbom körs över helt,fastän kommisarien ej hade de kunskaper om såna utredningar han var ju en jurist.Så samtalen förekom mellan I,Carlsson och denne Holmér.Jaa det är så många obegripligheter som görs hela tiden och görs en i denna dag..Vet ni om att Palme-mordet inte är nedlagt ännu fastän det skulla ha hänt år 2011 i enlighet med lagstiftningen?Och jag håller med de som säger detta blev "en amatörernas afton",tills andra uppgifter kommer fram?
Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress