14 augusti 2019

Verkligheten

Allmänt

verklighetens hård band
av törnen blott som efterskörd,
dig trycker -
 
glädjens fält är långt långt borta.
var väntad ändå du jordiska fröjd-
 
där drömmar av lycka och välsignelse
kan ligga till behag - en vacker dag?
 
i mina spår den tunga kedjan skramlar,
vars länkar döden ibland sönderrycka -
 
dock min vän,det finns en tröst,
som jag bär med mig i mitt bröst...
 
det är den himlaburna sången,
uppifrån himlens gråa borg -
 
som i en gyllene flyckt till jorden svingar,
milt dem mig vidrör...med sin liljestängel -
 
sedan faller kopparkedjorna av vår fånge,
och vindar höjs,där silverrösten klingar..
 
Eric Johans Stagnelius 1890 -
 
 
Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress