28 februari 2019

Varför

Allmänt

Jag såg
hur vår förvridna värld
bestraffar tidsförloppen-
 
Med dolda budskap
i en enkelriktning utan spår,
medan tiden bara går 
 
Men hur ska vi bevara detta
detta godtrogna helvete i vår
rättmätiga vackra natur..
 
Så varför slår vi oss inte till ro
och drömmer vidare som svenskar-
som i en kontrapunktisk orkan