13 februari 2019

Kyrkans dogm

Allmänt

Kyrkan har varit ett stöd.
där evangeliets texter
fått mig till rannsakning.
 
Fått mig att läsa texterna.
de där teologiska utläggningarna,
som anslår en så evig trohet ?
 
Där oändliga perspektiv synes mig.
väldigheten,kyskheten och rikedomen,
som leder civilisationen vidare.
 
En civilisation som ändå vacklar.
under det senaste seklet,
då grundvalarna brustit ?
 
Våra grundvalar för en bättre kultur.
ett bättre socialt och kristet liv -
så, vart skall jag vända mig ?
 
Mer än att söka kontakten,
med den Obekante Jesus,
för min egen skull -
 
För kyrkans skull.
för mina vänner och min kärlek,
för innre frid bönen och välfärden ?
 
HE
 
 
Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress