12 februari 2019

Litet prosa.

Allmänt

A,Österling gav ej ut mycket,men det som jag funnit är väl så gott.Han använde ofta rimmen som gör att det blir flyktigare,mera livfullt än som de flesta diktare skriva nasalt och utan sammanhang.Jag tittar ibland in på de där ännu förekommande antikvariaten mes ser sällan nåt av honom.
 
Jag väntar.
 
Jag väntar vid grinden
där marelden på dyningar går,
snärjt,under havsnattens spår.
 
Ahh,så kom i namn av mänskligt mjukt.
en kvinna som räcker ut sin hand
mitt hjärtha dunka på nytt litet sjukt.
 
Från fjärran ibland allt förnimmer.
ett prassel av fötter som går,
vadå,en skepnad syns som ett skimmer.
 
Ja,skynda skynda borra din duniga kind.
mitt bröst vill höra flera slag,
jollra lite i daggfull och vind.
 
Jo jag väntar vid grinden
där mareld på dyningar går,
snärjt under havsnattens spår.
 
Men,du väntar ej förgäves eller blir förrådd
kom ihåg det är kärlek i nöd,
som spira på djupet av slemmig brodd.
 
A,Österling
Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress