2 juli 2019

En önskan..

Allmänt

En önskan vi målare haft mycket länge,är att varje kommun med självaktning
nu behöver en KONST-POLICY där vårt manifest ska kunna få hjälp att avspegla
vad vi ändå sysslar med 2019 i konsten. och som kan ge offentlig konst en hjälp
ett nytänkande,där vi vet sedan gammalt att konsten "behandlas styvmoderligt"
av vad vi allmänt kallar Etablissemanget, ett tjatigt ord verkligen.
 
Och på min sida har jag nu i mer än tio år haft frågan upp om varför? Och varför
Riksorganisationer ej gör någonting? Varför de ej kan hjälpa OSS få subventionerade
lokalhyror några gånger om året? Det upphandlandet som många gånger sker i
landet är på lösa boliner,där ansvariga gallerister plockar utställare genom mutor-
vi är på det sättet nästan "gratisutställare "åtminstone i semestertiderna ?
 
Önskan är -
Att det tas ett politiskt beslut
som gör ett manifest till vår fördel-
 
Att det kan ske en process som
för oss aktiva samman.......
 
Kommuner ska bestämma själva
hur de anser kunna ge sin hjälp -
 
Jobba för närkonsten / med lokala målare/
så att hjälpen, förmågan till nån hjälp kan ske.
 
Med en mer arbetad KONST-POLICY
som kan öka intresset för konst i sin närhet.
Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress