2 juli 2019

Eric Olson

Allmänt

Eric Olson målare,i Hallmstadsgruppen F 1901 - D 1986
som tillhörde en av de kända i Gruppen.Där Eric även av
kritiker,konstkännare var den som fick de främsta utmärk
elserna under åren.Stud,i Paris,I Italien.Norge-Det tog
gruppen hela 30 år att bli kända.Sedan jagade de kapital
starka medborgarna denna konst och allt slutar bra.
Erik Olson är nummer två i raden av surrealister-
Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress