2 juli 2019

Måleri,kultur

Allmänt

Nu har en ny forskning på Danderyds sjukhus visat att kulturen i all sin omfattning är en Bidragande orsak till "högre livskvalité"för de sjuka och intagna på våra sjukhus.Och kan bryta helt den isolering de hamnat i som patienter...de som lider av långsammare sjuk symptom.
 
Här har flera forskare/läkare samarbetat och gjort ett gemensamt projekt för att kunna komma vidare genom en intensivare observation av sina klienter. Här fann sedan forskarna förbättringar
av den självupplevda egna hälsan/ hälsoaspekten i stort.Hela 94 procent upplevde att deras förmåga hantera livssituationen hade förbättrats avsevärt.De sjuka upplevde dessutom en ökad
livsglädje, en uppsluppenhet att ägna sig åt att måla akvareller,teckna med krita och annat.Även rädslan hos äldre människor att åka kollektivt och trygghetn hos dem ökade mycket...Kulturen hjälper då till att läka människors utsatthet, och smärta i sin rehabilitering på sikt - 
Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress