Nu visar Malmö Hilma af Klints måleri, fastän det är några månader kvar.Hon kommer stå i Fokus i några månader i staden.Enligt uppgifter skall då visas de "största målningarna av Klints tavlor"Dessa gigantiska målningar hon gjorde året 1907,och som jag bara sett på film/och i tidskrifter.
 
Inget snack om saken när det gäller Hilma af Klint, hon är som målarinna/ var som målare den mest självständiga och märkliga konstnär vi hade i Sverige,första hälften av det flödande 1900,talet.Många beundrade hennes målningar och den som mest kom att präglas av henne var ML Ekman i Stockholm
Som ofta berättade om vänninans kvalitéer inom ämnet måleri för nyskapande.Lena Cronquist en annan av beundrarna.Hilma af Klint kom från Solna i staden norrut.Född 1862 död i Djursholm 1944 -
hon studerade på akademin och utförde i början hamnbilder, alltid med motiv från Stockholm.Förvånande är att det finns så litet litteratur om hennes liv och skapande? Ändå är hon av de äldre ändå den konstnär som alltid belyses/uppskattas mest av de tidiga 1900,tala konstnärerna -
Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress