12 juli 2019

Naivismen -

Allmänt

Naivism var först och sist ett bra försök att ändå återknyta till modernismens folktro - en folkvise tradition som sitter djupt i den svenska folksjälen.Fråga Nils Ferlin om inte annat han var ledaren under de här åren,och det skulle vara ytterst intressant få höra en Ferlins svarmål i denna fråga? Så i den meningen kan man se naivismen som ett litet barn av nationalromantiken på sikt.
 
Men ni ska veta att dessa målare dessa naivister tog direkt avstånd från expressionismen jag alltid framhåller i såväl måleriet, som här på lilla sidan som jag tycker är kul att få förmedla.Detta får gälla även kubisterna som fanns vid samma tid åtminstone här på hemmaplan i Nordens rike.Ja dessa var även samtida med Birger Sjöberg som sökte litterär inspiration hos kände Bellman.Fröding och Stagnelius för de tydde sig till de tidiga svenska naivisternaManville förstås väcka den moderniteten i idyllen inom måleriet då den ansågs dödsdömd enligt många kritiker/tyckare ? Går man längre tillbaka i tiden var det bättre ställt med på det sakliga planet. Bror Hjort han som konkurrerade med skulptören -
Döderhultarn höll där till i de kretsarna av en mindre romantisk karaktär...
Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress