Under gårdagen fick jag de sista två målningrna klara,det har gått bra nu under 14 dagar och nya bilder kommer fram om än i sakta mak.Båda sakerna från Mullfjället är med förändringar och fixeringar
nu godkända.Och i den här stilen med "starkt uttryck"har det sedan 1940,talet pratats om konstnärens
roll - där målaren omtolkar den optiska bilden som skiljer den från realismen exempelvis.Omtolka bilden som gör att man förstorar vissa delar i tavlan,och utelämnar andra detaljer.
 
Koloriten/färgerna är maximalt starka och intensifierar bilden motivet,och sen där söker formerna.Avsättningen av färgen så det blir till en egen personlig ryhm.I samma bemärkelse som en Amelin, eller en svensk som Lundquist som brukar räknas in bland våra expressionister.Jag nämner dem endast av orsaken de är så kända och att det publicerats så mycket av deras tavlor för allmänheten.Och det var därför Lundquist strävade efter sin egen sanning som hade uttryckte det?Så denna skola som kom fram i början av 1900,talets första år har en lång historia.Som gruppen De Unga
som härjade här i början av den tiden.Där tycker jag Grunewald tillhör koloristerna,även Leander Engström om ni frågar mig.Ska sen återkomma till den Tyska skolan litet senare,,den är undangömd _
Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress