11 juni 2019

1900.talet...

Allmänt

Vårt 1900tal i konsten har verkligen varit dynamiskt.Det gäller inte bara de där namnen vi ofta kan läsa om på datorn numera,utan i allra högsta grad alla som kommer därefter.Den grupp målare & grafiker som säljer mest sammanfattningsvis om man slår samman dem i ett block.
 
För även om den tidiga modernismen,,konsten som köptes av aristokraterna var så upphöjd över livet självt, så var denna tid verkligen skapande för alla som kunde ägna sig åt konsten och sälja på sina gallerier i städerna.Här skedde också det vi kallar demokratiseringen som innebar en nivellering av just klassamhällets hierarkier detta får vi inte glömma bort i historien mina vänner.Ja
här steg konstnären som vi lärt känna honom ner från piedestalen för gott,och betraktaren skapar nya målningar för sin egen tid - så skillnaden mellan högt och lågt,,,och skillnaden mellan högkultur och vulgärkultur suddades helt ut och detta är inget annat än demokratins pris?
Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress