denna ungdomens kontakt
med den kristna kyrkans hägn.
 
denna påtvingade ödslighet
av våra förfäder, föräldrar
 
denna möblering av våra liv,
vad har det för egentliga värden ?
 
vi är ju bara unga omedvetna individer-
som ej heller beställt våra liv.
 
vi vet icke ens om detta tjäna nånting till,
då Gudsbegreppet är så lång långt borta -
 
så,är då konfirmationen en bekräftelse,
som ska lyfta oss in i kristendomen?
 
Är det inte samtidigt en varning -
att hålla oss borta tills vi vet betydligt mer?
 
men kanske det kan luktra upp vår ödslighet,
vår inneboende ensamhet....i vår ungdom?
 
nu är vi förvarnade om kärleken-
låt oss då först undersöka detta äventyr..
 
B,Malmsten 2012
Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress