31 mars 2019

E,Lundquist

Allmänt

Se hur Lundquist sätter de olika skikten mot varandra.Hur han avväger partier av färgerna
mot varandra,hur han lägger ljusa skuggor med tyngden mot den nedre halvan av bilden-
och det lilla vita uppsåtet i nedre delen av blomvasen.Ett för min del formidabelt måleri -