Vårat land ger inte bara tillfällig hjälp, utan i många fall även än långvarig försörjning eftersom ni är människor på flyckt ? Men kanske inte så länge till efter sena rapporter om att "alla häkten"är fullbelagda av människor från Syrien,Irak,och östeuropa.Vi har erbjudit Norrland men tyvärr passar inte detta..ni ställer krav också,där uppe i Norr går ni inte ens ur bussarna..
 
Och om du skulle råka bli sjuk var inte orolig, Sverige dit ni tagit er är världens bästa med sin sjukvård och med fina ganska nya sjukhus med stora vita salar, där ni har allt för att klara er.Men snart kommer ni få ligga i de långa korridorerna eftersom våra pengar och vår vårdnad sjunker varje dag..Utrymmesskälen kommer ej att räcka längre,,det måste byggas nya fastigheter..Men håll ut bara våra dumma politiker ska nog kunna hjälpa er fastän Svenska folket sagt ifrån...men de kör bara på ?
Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress