20 maj 2019

Tidig måne...

Allmänt

Tidig måne var en av de 1000 målningar Munch skänkte till staten den gången
ändå uppskattas hans liv och gärning på ett ohyfsat sätt.Kanske Norges nu levande
folk kan bilda sig en annan uppskattning om hans gärning?